3 Cách Phát Âm Ed Dễ Dàng Cho Người Học Tiếng Anh

Nội dung
Nội dung

Bạn đang học tiếng Anh và muốn nâng cao kỹ năng phát âm của mình? Trong quá trình học, phát âm tiếng Anh luôn là một trong những khó khăn lớn nhất của người học. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về "3 cách phát âm ed" - một trong những vấn đề phát âm cơ bản, giúp bạn có thể phát âm chuẩn xác và tự tin hơn khi giao tiếp bằng tiếng Anh.

3 Cách Phát Âm Ed Dễ Dàng Cho Người Học Tiếng Anh

Cách phát âm "ed" theo cách "T/D"

Cách phát âm đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài viết này là phát âm "ed" theo cách "T/D". Điều này có nghĩa là chúng ta sẽ phát âm "ed" như một trong hai âm /t/ hoặc /d/ tùy thuộc vào âm cuối của động từ. Nếu âm cuối của động từ là /t/ hoặc /d/, chúng ta sẽ phát âm "ed" như âm /t/. Ví dụ:

 • Walked: Phát âm là /wɔkt/ (âm /t/).
 • Kissed: Phát âm là /kɪst/ (âm /t/).
 • Missed: Phát âm là /mɪst/ (âm /t/).

Nếu âm cuối của động từ là các âm khác, chúng ta sẽ phát âm "ed" như âm /d/. Ví dụ:

 • Played: Phát âm là /pleɪd/ (âm /d/).
 • Closed: Phát âm là /kloʊzd/ (âm /d/).
 • Hugged: Phát âm là /hʌɡd/ (âm /d/).

Cách phát âm "ed" theo cách "ID"

Cách phát âm thứ hai chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài viết này là phát âm "ed" theo cách "ID". Điều này có nghĩa là chúng ta sẽ phát âm "ed" như âm /ɪd/ khi âm cuối của động từ là /t/ hoặc /d/ và trước đó là âm /t/ hoặc /d/. Ví dụ:

 • Wanted: Phát âm là /ˈwɑntɪd/ (âm /ɪd/).
 • Divided: Phát âm là /dɪˈvaɪdɪd/ (âm /ɪd/).
 • Decided: Phát âm là /dɪˈsaɪdɪd/ (âm /ɪd/).

Cách phát âm"ed" theo cách "Ư/ơ"

Cách phát âm cuối cùng chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài viết này là phát âm "ed" theo cách "Ư/ơ". Điều này có nghĩa là chúng ta sẽ phát âm "ed" như âm /t/ khi âm cuối của động từ là /p/, /k/, /f/, /s/, /ʃ/, /tʃ/ hoặc /θ/. Ví dụ:

 • Hopped: Phát âm là /hɑpt/ (âm /t/).
 • Baked: Phát âm là /beɪkt/ (âm /t/).
 • Laughed: Phát âm là /læft/ (âm /t/).

Chúng ta sẽ phát âm "ed" như âm /d/ khi âm cuối của động từ là một trong các âm còn lại. Ví dụ:

 • Grabbed: Phát âm là /ɡræbd/ (âm /d/).
 • Filled: Phát âm là /fɪld/ (âm /d/).
 • Passed: Phát âm là /pæst/ (âm /d/).

Những lưu ý khi phát âm "ed"

Ngoài những cách phát âm trên, chúng ta cũng cần lưu ý một số điểm quan trọng khi phát âm "ed":

 • Nguyên âm trước "ed" ảnh hưởng đến cách phát âm của "ed".
 • Trong tiếng Anh, có nhiều từ có cùng dạng "ed" nhưng lại có cách phát âm khác nhau, ví dụ như "learned" và "burned".

Tại sao phát âm "ed" quan trọng?

Phát âm "ed" là một trong những kiến thức phát âm cơ bản trong tiếng Anh. Việc phát âm sai "ed" có thể gây ra hiểu nhầm hoặc khó hiểu cho người nghe. Do đó, việc nắm vững cách phát âm "ed" sẽ giúp bạn tự tin hơn khi giao tiếp bằng tiếng Anh.

Kết luận

Trên đây là ba cách phát âm "ed" phổ biến nhất trong tiếng Anh, bao gồm cách phát âm theo cách "T/D", cách phát âm theo cách "ID" và cách phát âm theo cách "Ư/ơ". Để nâng cao kỹ năng phát âm tiếng Anh của mình, bạn cần luyện tập thường xuyên và chú ý đến các lưu ý khi phát âm "ed". Hy vọng bài viết này của phòng thu âm chuyên nghiệp sài gòn sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình học tiếng Anh.

return to top